Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΕξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση ΕνέργειαςΕκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Αποτυπώματος και Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • «Εκτίμηση εκπομπών και περιβαλλοντικών δεικτών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ Α.Ε.)» (2008-2012)
  Ανάθεση: APCO Worldwide Αποδέκτης: OTE A.E.

 • «Εκτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας Αδελφοί Πέττα, Α.Ε. (2011)»
  Ανάθεση και Αποδέκτης: Αφοι Πέττα A.E.

 • «Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS (Environmental Management and Audit System)» (2009-2011)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 • «Μελέτη παρεμβάσεων και εφαρμογή μέτρων και πολιτικών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης» (2010)
  Ανάθεση: ΕΠΕΜ, Α.Ε., Αποδέκτης: Δήμος Νέας Σμύρνης.

 • «Μοντελοποίηση διάχυσης αερίων ρύπων της μονάδας ανάληψης θερμότητας ενεργειακής μονάδας με χρήση βιοαερίου στην Φιλή» (2010)
  Ανάθεση: ΕΠΕΜ - Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: ΕΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

 • «Προκαταρκτική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του θερμοηλεκτρικού σταθμού Negottino στην ΠΓΔΜ» (2009)
  Ανάθεση: ΕΠΕΜ - Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: ΔΕΗ Α.Ε.

 • «Μελέτη για την ενεργειακή αδειοδότηση μονάδων εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις Μυλακίου και Βόλου της ΑΓΕΤ» (2009)
  Ανάθεση: ΕΠΕΜ - Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: ΑΓΕΤ Ηρακλής Α.Ε.

 • «Σύστημα απογραφής αέριων εκπομπών και εκτίμηση συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων της SUPERFAST FERRIES S.A.» (2008)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: SUPERFAST FERRIES S.A.

 • «Σύστημα απογραφής αέριων εκπομπών και εκτίμηση συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων της BLUE STAR FERRIES NAE» (2008)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: BLUE STAR FERRIES AE

 • «Εκπόνηση μοντέλου Διασποράς Αερίων Ρύπων από την εγκατάσταση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων βορειοδυτικής ενότητας, Ν. Θεσσαλονίκης» (2007)
  Ανάθεση: ΕΠΕΜ - Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: Ο.Τ.Α. Μ.Θ.

 • «Μοντελοποίηση διάχυσης αερίων ρύπων στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μονάδας παραγωγής τριμέντου ΑΓΕΤ ΙΙΙ» (2007)
  Ανάθεση: ΕΠΕΜ - Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: ΑΓΕΤ Ηρακλής Α.Ε.Κλιματική Αλλαγή, Εμπορία Δικαιωμάτων Eκπομπών ΑΦΘ και Offsets
 • «Financial institutions: Preparing the market for adapting to climate change (CLIMABIZ project)» (2010-2012)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LIFE+ 2008

 • «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου» (2006-2012)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: ΘΕΡΜΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

 • «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου» (2006-2012)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

 • «Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM-LOCAL 2020).» (2009-2011)
  Ανάθεση: ΕΠΕΜ - Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα LIFE+ 2008

 • «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγγραφή 2 αιολικών πάρκων στην Κύπρο στο σύστημα Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM)» (2008-2009)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: ROKAS AEOLIKI CYPRUS Ltd

 • «Εκτίμηση κινδύνου Ελληνικών εταιρειών από την κλιματική αλλαγή» (2009)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 • «Διερεύνηση σκοπιμότητας ίδρυσης ευρωπαϊκού κέντρου (Παρατηρητηρίου) κλιματικής αλλαγής για την Μεσόγειο στο Ηράκλειο Κρήτης» (2009)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου

 • «Υπηρεσίες υποστήριξης για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών» (2007-2008)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

 • «Συμβουλεύτικές Υπηρεσίες για την κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές ΑΦΘ» (2007-2008)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 • «Παροχή υπηρεσιών μεσιτείας για συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών» (2007)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: ΑΦΟΙ Γ. ΜΗΤΣΙΑΔΗ - Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ.

 • «Aνάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών επαλήθευσης εκπομπών CO2 για τις εγκαταστάσεις της ΤΙΤΑΝ ΑΕ» (2007)
  Ανάθεση: KPMG Κυριάκου Σύμβουλοι Α.Ε., Αποδέκτης: ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

 • «Αναθεώρηση του 2ου Εθνικού Προγράμματος Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου - Εκτίμηση της ανάγκης αξιοποίησης των μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο» (2006)
  Ανάθεση: ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., Αποδέκτης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 • «Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2008-2012» (2006)
  Ανάθεση: ΕΠΕΜ Α.Ε., Αποδέκτης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.Πρόβλεψη Παραγωγής & Ζήτησης Ενέργειας και Σχεδιασμός
 • «Ενεργειακός σχεδιασμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (νησιά Βορείου Αιγαίου)» (2008-2009)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: Rokas Renewables S.A

 • «Ενεργειακά σενάρια προσφοράς και ζήτησης ενέργειας και εκπομπών CO2 στην Ελλάδα το 2020» (2009)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: ΚΑΠΕ (Εθνικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

 • «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Ελλάδος» (2008)
  Ανάθεση και Αποδέκτης: ΚΑΠΕ (Εθνικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)