Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Αποτυπώματος, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ-COSMOTE» (2022-2023)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Όμιλος OTE-COSMOTE Α.Ε.

«Εκτίμηση των συγκεντρώσεων ουσιών οσμής από τις εγκαταστάσεις KRi-KRI και Ζωοτροφές (2023)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Environmentics, S.A.

“Διερεύνηση επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα από την λειτουργία των επιχειρήσεων του πορτοφολίου της Τράπεζας Πειραιώς” (2022-2023)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανανέωση πιστοποίησης των συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς» (2022-2023)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης των εκπομπών ΑΦΘ Scope 1, 2 και 3 του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης» (2022)
Ανάθεση Sympraxis, Α.Ε. και Αποδέκτης: The National Growth Fund of Greece

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτίμηση των εκπομπών GHG του Πεδίου 3 της ALPHA Bank» (2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ALPHA Bank

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανασκόπηση των εκπομπών GHG Scope 1 & 2 και την εκτίμηση των εκπομπών GHG Scope 3 της Ελληνικά Πετρέλαια, Α.Ε.». (2022)
Ανάθεση KKS Advisors, Ltd και Αποδέκτης: Ελληνικά Πετρέλαια, Α.Ε.

«Περιβαλλοντική εκτίμηση των κλιματικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας του Πύργου Βουλιαγμήνης και του Εμπορικού Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού» (2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης: AIXMES, A.E.

«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την εκτίμηση των εκπομπών GHG Scope 1, 2 και 3 της εταιρείας Λούλης Α.Ε.». (2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Λούλης, Α.Ε

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ-COSMOTE» (2021-2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Όμιλος OTE A.E.

“Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου 200MW στο Αμύνταιο” (2021)
Ανάθεση: Αιχμές Α.Ε,, Αποδέκτης: ΔΕΗ, Α.Ε.

“Ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 3 μονάδες (Χαλκορ, Σοβελ, ΑΓΕΤ) στην Κεντρική Ελλάδα” (2020-2021)
Ανάθεση: Environmetrics S.A., Αποδέκτης: ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ-COSMOTE» (2020-2021)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Όμιλος OTE

“Ανάλυση των διαδικασιών δημοσιοποίησης περιβαλλοντικών στοιχείων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ΚΥΑ Φ15/4187/266” (2021)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΣΕΒ, Σύνδεσμος Επιχειρήσεως κσι Βιομηχανιών

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ-COSMOTE» (2019-2020)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Όμιλος OTE

“Ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα πλαίσια της έκδοσης ΑΕΠΟ για την νέα μονάδα Φυσικού Αερίου της Μυτιληναίος, Α.Ε. στην Βοιωτία ” (2019)
Ανάθεση: Αιχμές Α.Ε,, Αποδέκτης: Μυτιληναίος, Α.Ε.

“Ανάλυση της λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς” (2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάλυση των ουσιωδών θεμάτων της ΔΕΗ από τη διοίκηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη της» (2018-2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΔΕΗ, Α.Ε.

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου ΟΤΕ βάσει διεθνών προτύπων, χρηματιστηριακών δεικτών και απαιτήσεων, ειδικά σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, reporting και διαλόγου με ενδιαφερόμενα μέρη» (2018-2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Όμιλος OTΕ

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ» (2018-2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Όμιλος OTE

«Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Τραπέζης Πειραιώς σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001 και τον Κανονισμό EMAS» (2018-2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001» (2018-2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Alpha Bank, Α.Ε.

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ» (2017-2018)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Όμιλος OTE.

«Ανάλυση διάχυσης αερίων ρύπων στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μονάδας παραγωγής αλουμινίου της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε στη Βοιωτία» (2018)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση ενεργειακών προμελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση επτά σχολείων και δύο δημοτικών κτιρίων στον Δήμο Αθηναίων» (2018)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Ε

«Συγγραφή του απολογισμού εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης 2017 της ΔΕΗ Α.Ε στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα κατά τα νέα πρότυπα GRI Standards» (2018)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΔΕΗ, A.E.

«Υποστήριξη στην εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης στα δύο μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς» (2018)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

«Υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς για την επέκταση αποτύπωσης των έμμεσων (Scope 3) εκπομπών αερίων θερμοκηπίου» (2017-2019)
Ανάθεση και Αποδέκτης: TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κλιματικής αλλαγής για τη σύνταξη των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» (2018)
Ανάθεση: Envirometrics Τεχνικοί Σύμβουλοι ΕΠΕ Αποδέκτες: Περιφέρειες Στερεας Ελλάδος, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

«Έρευνα Ανάλυσης Ουσιαστικότητας 2017» (2017)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΟΤΕ Α.Ε

«Παροχή υποστήριξης για τη λειτουργία, προσαρμογή και επέκταση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε» (2017)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε

«Περιβαλλοντική αξιολόγηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής για το έτος 2016» (2017)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Τράπεζα Πειραιώς

«Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ISO 50001 για τα Μουσεία Λέσβου και Βόλου του ΠΙΟΠ και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισής τους» (2016-2017)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ» (2016-2017)
Ανάθεση και Αποδέκτης: OTE A.E.

«Συγγραφή της Έκθεσης Αειφορίας 2016 της ΔΕΗ Α.Ε στην ελληνική γλώσσα κατά τα πρότυπα GRI & AA1000» (2017)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΔΕΗ

«Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Τραπέζης Πειραιώς σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001 και τον Κανονισμό EMAS» (2009-2017)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάλυση των ουσιωδών θεμάτων της ΔΕΗ από τη διοίκηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη της» (2016-2017)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΔΕΗ

«Εκπόνηση μοντέλου διασποράς αερίων ρύπων από τα ελαιουργεία της ΒΙΠΕ Μελιγαλά» (2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Α.Ε.

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αίτηση ένταξης στο Carbon Disclosure Project (CDP)» (2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Raycap, A.E.

«Ανάπτυξη μοντέλου διασποράς αερίων ρύπων για την εκτίμηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το προγραμματιζόμενο διυλιστήριο Aegean στην Τουρκία» (2016)
Ανάθεση: Environmentrics ΕΠΕ και Αποδέκτης: UTE Sgi Ιταλία

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ» (2012-2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: OTE A.E.

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας ΔΕΗ» (2012-2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΔΕΗ A.E.

«Εκπόνηση ειδικών μελετών ΧΥΤΥ του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας» (2015)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

«Συλλογή και Επεξεργασία Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Κατανάλωσης στον Τομέα Μεταφορών και τον Οικιακό, Τριτογενή και Αγροτικό Τομέα» (2013-2015),
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)

«Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS για την ΒΙΠΕ Κομοτηνής» (2014-2015)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Α.Ε.

«Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS 7 Μουσείων του ΠΙΟΠ» (2013-2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

«Εκτίμηση εκπομπών και περιβαλλοντικών δεικτών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ Α.Ε.)» (2008-2012)
Ανάθεση: APCO Worldwide Αποδέκτης: OTE A.E.

«Εκτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας Αδελφοί Πέττα Α.Ε. (2011) »
Ανάθεση και Αποδέκτης: Αφοι Πέττα A.E.

«Μελέτη παρεμβάσεων και εφαρμογή μέτρων και πολιτικών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης» (2010)
Ανάθεση: ΕΠΕΜ – Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: Δήμος Νέας Σμύρνης

«Μοντελοποίηση διάχυσης αερίων ρύπων της μονάδας ανάληψης θερμότητας ενεργειακής μονάδας με χρήση βιοαερίου στη Φυλή» (2010)
Ανάθεση: ΕΠΕΜ – Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: ΕΛΛΑΚΤΩΡ

«Προκαταρκτική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του θερμοηλεκτρικού σταθμού Negottino στην ΠΓΔΜ» (2009)
Ανάθεση: ΕΠΕΜ – Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: ΔΕΗ Α.Ε.

«Μελέτη για την ενεργειακή αδειοδότηση μονάδων εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις Μυλακίου και Βόλου της ΑΓΕΤ» (2009)
Ανάθεση: ΕΠΕΜ – Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: ΑΓΕΤ Ηρακλής Α.Ε.

«Σύστημα απογραφής αέριων εκπομπών και εκτίμηση συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων της BLUE STAR FERRIES NAE» (2008-2009)
Ανάθεση και Αποδέκτης: BLUE STAR FERRIES A.E.

«Σύστημα απογραφής αέριων εκπομπών και εκτίμηση συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων της SUPERFAST FERRIES S.A.» (2007-2008)
Ανάθεση και Αποδέκτης: SUPERFAST FERRIES S.A.

«Εκπόνηση μοντέλου Διασποράς Αερίων Ρύπων από την εγκατάσταση επεξεργασίας στερεών αποβλήτων βορειοδυτικής ενότητας, Ν. Θεσσαλονίκης» (2007)
Ανάθεση: ΕΠΕΜ – Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: Ο.Τ.Α. Μ.Θ.

«Μοντελοποίηση διάχυσης αερίων ρύπων στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μονάδας παραγωγής τσιμέντου ΑΓΕΤ ΙΙΙ» (2007)
Ανάθεση: ΕΠΕΜ – Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: ΑΓΕΤ Ηρακλής Α.Ε.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin