Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύγκριση ανάλυσης κόστους-οφέλους μέτρων για τη βελτίωση της χρήσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ στον τομέα των Στέγασης στην Ελλάδα» (2023)
Ανάθεση Greek Tank και Αποδέκτης: European Climate Foundation

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα στην Ελλάδα» (2022-2023)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Smart Energy for Europe, gGmbH

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών και της ενέργειας του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς» (2022-2023)
Ανάθεση και Αποδέκτης Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανανέωση πιστοποίησης των συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς» (2022-2023)
Ανάθεση και Αποδέκτης Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς

«Μελέτη επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο Μουσείο Μαρμάρου Τήνου» (2021)
Ανάθεση και Αποδέκτης Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς

«Οικονομική αξιολόγηση των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε 7 σχολεία και 2 δημοτικά κτίρια του Δήμου Αθηναίων» (2018-2019)
Ανάθεση Δ. Κατσαρέλης, Μηχανολόγος Μηχανικός Αποδέκτης ΕΑΤΑ Α.Ε.

“Ενεργειακός έλεγχος και προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των μουσείων Βόλου και Λέσβου” (2017)
Ανάθεση και Αποδέκτης Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Πειραιώς

«Εκτίμηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια ΥΜΑ-ΝΥΜΑ του ΟΤΕ (2011-2012)
Ανάθεση και Αποδέκτης: OTE-ESTATE A.E.

«Μελέτη επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Κοζάνης» (2010)
Ανάθεση: Δήμος Κοζάνης

«Μελέτη επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Ταύρου» (2010)
Ανάθεση: Δήμος Ταύρου

«Μελέτη της μονάδας ανάληψης θερμότητας ενεργειακής εγκατάστασης βιοαερίου στη Φυλή» (2008)
Ανάθεση: ΕΠΕΜ – Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin