Κλιματική Αλλαγή, Εμπορία Δικαιωμάτων Eκπομπών ΑΦΘ και Offsets