Πρόβλεψη Παραγωγής, Ζήτησης Ενέργειας και Σχεδιασμός