Εμπορία Δικαιωμάτων Eκπομπών ΑΦΘ και Offsets

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4η Φάση)» (2023-2024)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΔΕΗ Α.Ε.

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4η Φάση)» (2022-2023)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΔΕΗ Α.Ε.

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διεθνή χρήση του εσωτερικού κόστους άνθρακα και πιθανή εφαρμογή του στη Μυτιληναίος Α.Ε.» (2022)
Ανάθεση και Αποδέκτης: Μυτιληναίος Α.Ε

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου» (2017-2018)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ΔΕΗ που απορρέουν από τις Οδηγίες 87/2003/ΕC και 29/2009/ΕC και τον Κανονισμό 601/2012/ΕU για την 3η περίοδο (2013-2020) του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετίζονται με τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ» (2012-2016)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΔΕΗ Α.Ε.

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου» (2006-2012)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου» (2006-2012)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγγραφή 2 αιολικών πάρκων στην Κύπρο στο σύστημα Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM)» (2008-2009)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ROKAS AEOLIKI CYPRUS Ltd

«Υπηρεσίες υποστήριξης για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών» (2007-2008)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές ΑΦΘ» (2007-2008)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Παροχή υπηρεσιών μεσιτείας για συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών» (2007)
Ανάθεση και Αποδέκτης: ΑΦΟΙ Γ. ΜΗΤΣΙΑΔΗ – Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ.

«Aνάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών επαλήθευσης εκπομπών CO2 για τις εγκαταστάσεις της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» (2007)
Ανάθεση: KPMG Κυριάκου Σύμβουλοι Α.Ε., Αποδέκτης: ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

«Αναθεώρηση του 2ου Εθνικού Προγράμματος Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου – Εκτίμηση της ανάγκης αξιοποίησης των μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο» (2006)
Ανάθεση: ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., Αποδέκτης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
«Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2008-2012» (2006)
Ανάθεση: ΕΠΕΜ – Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε., Αποδέκτης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin